حراج باران، حرکتی است فرهنگی، پژوهشی- اقتصادی و تاکید بر نقش هنر در توسعه فرهنگی و اقتصادی که در شرایط کنونی می‌توانند گوشه‌ای از توقعات و نیازهای جامعه متحول و ملی‌گرای ما را پاسخگو باشد.

 

 

 

 

 

حراج باران با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و هنر مبتنی بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده تا با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای مقبول جهانی با انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی در زمینه هنر به منظور آگاهی از میزان سودمندی و مطلوبیت در فعالیت‌های هنری و حداکثر بهره‌گیری از امکانات موجود و همکاری با نیروهای متخصص، هنرمندان و مجموعه‌داران که در این حرکت ملی نقش تاثیرگذار دارند، نقشی هر چند کوچک ولی مؤثر را در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، هنری، علمی را در عرصه های ملی و بین‌المللی ایفا کند.