• برپایی سومین حراج بارن
  برپایی سومین حراج بارن
 • فروش 11 میلیاردی و 769 میلیون تومانی در سومین حراج باران
  فروش 11 میلیاردی و 769 میلیون تومانی در سومین حراج باران
 • حراج باران - سومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
  حراج باران - سومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
 • برپایی دومین حراج نمایشگاه «خط و خوشنویسی» تا ۳۰ آذر
  برپایی دومین حراج نمایشگاه «خط و خوشنویسی» تا ۳۰ آذر
 • حراج باران - دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
  حراج باران - دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
 • ثبت رکورد 6 میلیاردی برای اثری از میرعماد در حراج باران
  ثبت رکورد 6 میلیاردی برای اثری از میرعماد در حراج باران
 • حراج بیش از 60 اثر بی نظیر خط و خوشنویسی
  حراج بیش از 60 اثر بی نظیر خط و خوشنویسی

منتخبی از آثار

اثر شماره 52 حراج سوم
اثر شماره 52 حراج سوم رضا مافی

قیمت چکش خورده:260 میلیون تومان

220-250میلیون تومان

اثر شماره 49 حراج سوم
اثر شماره 49 حراج سوم رائین خانزاده

قیمت چکش خورده:7 میلیارد و 700 میلیون تومان

6-7 میلیارد تومان

اثر شماره 37 حراج سوم
اثر شماره 37 حراج سوم غلامحسین امیرخانی

قیمت چکش خورده:90 میلیون تومان

80-100 میلیون تومان

اثر شماره 25 حراج سوم
اثر شماره 25 حراج سوم حسن زرین قلم

قیمت چکش خورده:250 میلیون تومان

250-300 میلیون تومان

اثر شماره 22 حراج سوم
اثر شماره 22 حراج سوم قطعه ای از پرده خانه خدا

قیمت چکش خورده:150 میلیون تومان

150-200 میلیون تومان

اثر شماره 20 حراج سوم
اثر شماره 20 حراج سوم ابو الحسن خان

قیمت چکش خورده:110 میلیون تومان

120-130 میلیون تومان

اثر شماره 11 حراج سوم
اثر شماره 11 حراج سوم صحیفه سجادیه

قیمت چکش خورده:190 میلیون تومان

140-150 میلیون تومان

اثر شماره 3 حراج سوم
اثر شماره 3 حراج سوم میرعماد الحسنی

قیمت چکش خورده:700 میلیون تومان

600-650 میلیون تومان

گالری