-->
آثار خوشنویسی هم صاحب حراج شدند

آثار خوشنویسی هم صاحب حراج شدند

نخستین حراج ملی آثار خوشنویسی و نقاشی خط با تاکید بر ارائه خطوط کلاسیک، نیمه اول مهرماه برگزار می شود.

نخستین حراج ملی آثار خوشنویسی و نقاشی خط با تاکید بر ارائه خطوط کلاسیک، نیمه اول مهرماه برگزار می شود.
محبوبه کاظمی مدیر نگارخانه «ترانه باران» با اشاره به برگزاری حراج «ترانه باران» با ارائه آثار خوشنویسی و نقاشی خط در نیمه اول مهرماه به مهر گفت: نیمه اول مهرماه در یکی از هتل های تهران حراج آثار خوشنویسی و نقاشی خط را برگزار می کنیم و مجوزهای لازم در این زمینه را هم از دفتر امور هنرهای تجسمی دریافت کرده ایم. بیشتر تاکید ما در این حراج روی ارائه آثار کلاسیک است به گونه ای که ۲۵ درصد آثاری کهارائه می شود مربوط به قدمایی چون میرعماد و میرزا غلامرضا درویش است و از ۷۵ درصد آثار باقیمانده سهم عمده به خطوط کلاسیک اختصاص دارد و آثار نقاشی خط درصد کمی را شامل می شود. وی با اشاره به اینکه اغلب این آثار به جز آثار مربوط به قدما از هنرمندان به امانت گرفته شده است و درصد کمی از آثار توسط مجموعه داران ارائه می شود، بیان کرد: نگارخانه «ترانه باران» سال هاست به صورت تخصصی در برپایی نمایشگاه های خوشنویسی فعالیت می کند و یکی از اصلی ترین اهداف ما ترغیب هنرمندان خوشنویسی به خلق آثار اصیل ایرانی و تغییر ذائقه مخاطبی است که این روزها به سمت آثار مدرن گرایش پیدا کرده است. هنرهای سنتی و کلاسیک ما دارای ارزش های والای ایرانی و اسلامی است و به خاطر محتوایی که دارد کارکرد فرهنگی والایی دارد. در حال حاضر مشاهده می کنیم که در سطح بین المللی از این آثار استقبال می شود و در حراجی های معتبر آثار خوشنویسی ما که با ارائه ای مدرن تر همراه است بسیار طرفدار دارد. ضمن اینکه ما با ارائه این آثار در سطح ملی و بین المللی می توانیم بر فرهنگ غنی خود تاکید کنیم ...

لینک خبرگزاری مهر:www.mehrnews.com/news/3766928